ค้นหา GoodWalk Score ของบ้านคุณได้ที่นี่

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ พิษณุโลก พิษณุโลก พิษณุโลก ตาก ตาก ตาก นครสวรรค์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สุราษฎ์ธานี สุราษฎ์ธานี สุราษฎ์ธานี ตรัง ตรัง ตรัง ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต สงขลา สงขลา สงขลา ยะลา ยะลา ยะลา ลำปาง ลำปาง ลำปาง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี สกลนคร สกลนคร สกลนคร ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา ระยอง ระยอง ระยอง ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

GoodWalk Score ช่วยคุณ...

 

ค้นหาสถานที่ดีๆ ที่เดินถึง

ค้นหาร้านค้า ร้านอาหาร สวนสาธารณะ โรงเรียน สถานีขนส่งสาธารณะ ที่คุณสามารถเดินถึงทางจากตำแหน่งที่คุณอยู่
 

มองหาย่านที่ตรงใจ

"อยากอยู่ใกล้ๆ ซูเปอร์มาร์เก็ต"
"อยากไปวิ่งที่สวนสาธารณะทุกวัน"
"อยากนั่งรถบัสไปทำงาน"
ค้นหาย่านที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่
 

เลือกพื้นที่เพื่อพัฒนาเมืองเดินดี

หน่วยงานต่างๆ สามารถเลือกพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองจากคะแนน GoodWalk ได้
กรุงเทพฯเป็นเมืองเดินได้-เมืองเดินดีหรือยัง? แล้ว GoodWalk จะเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนเมืองได้อย่างไร

ก้าวแรกสู่การเปลี่ยนเมือง

 

ทำไมต้อง "Walkable City"

เมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้การเดินร่วมกับขี่จักรยานและระบบขนส่งมวลชน ผู้คนเดินสัญจรในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เมืองเดินดีจะนำผลดีมาสู่ผู้คนที่อาศัยในเมือง ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น
 

Goodwalk คืออะไร

"GoodWalk Thailand" เป็นโครงการที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการศึกษาตั้งแต่กลางปี 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินของผู้คนในพื้นที่เมืองในชีวิตประจำวัน
 

Goodwalk เปลี่ยนเมืองได้อย่างไร

GoodWalk เป็นการศึกษา "การเดินได้" ของพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในระยะแรก เพื่อคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างสำหรับการศึกษาเชิงลึก เพื่อพัฒนาดัชนีศักยภาพการเดินเท้าในระยะที่ 2 ของโครงการฯ จากนั้นในระยะที่ 3 จะเสนอแนวทางการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ตัวอย่างไปพร้อมๆกับการประสานภาคี พัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Top GoodWalk Score Districts

กรุงเทพมหานคร

59
56
55

เชียงใหม่

48
52
63

Press

ปัญหาการเดินเท้าในกรุงเทพฯมีอะไรบ้าง?
มาฟังเสียงสะท้อนปัญหาของคนเดินเท้า...